Home Telefón

Cenník

Ceny sú orientačné. Cenník zahŕňa poistenie tovaru, stráženie objektu a potrebné manipulačné priestory. Kalkulácia sa vzťahuje na štandardnú europaletu.Skladovanie paletového tovaru

Mesačná kalkulácia cca 60 paletových miest:
    Prenájom skladu 4,50 EUR / mesiac / paleta
    Vykládka, manipulácia a nakládka 2,00 EUR / paleta
    Kontrola tovaru 0,75 EUR
    Skladovanie prázdnych obalov2,50 EUR / ks / mesiac
    Príjem prázdnych vratných
    obalov a naloženie do kontajneru
1,20 EUR

Dodávka tovaru do skladu KMS

Predpokladaná denná dodávka: 1 krát denne 4-5 paliet.
    Cena:
        100 EUR / obrátka
        125 EUR / 2 obrátky denne
Prepravu zabezpečuje externý prepravca.